Tipis Memang ..

Syaikh Muhammad Sya’rawi rahimahullah berkata: Pernah suatu saat saya berbincang dengan salah satu pemuda penganut Islam garis keras dan saya bertanya kepadanya:

“Apakah mengebom sebuah klub malam di suatu negara muslim itu halal atau haram?”

Dia menjawab: “Tentu saja halal. Membunuh mereka itu boleh.”

Saya bertanya: “Kalau seandainya kamu membunuh mereka, sedangkan mereka bermaksiat kepada Allah, kemana mereka akan ditempatkan?”

Dia menjawab: “Tentu saja neraka!!”

Saya bertanya: “Kemana syaitan ingin menjerumuskan mereka?”

Dia menjawab: “Tentu saja ke neraka..!”

Saya berkata: “Kalau begitu kamu dengan syaitan memiliki tujuan yang sama, yaitu memasukkan manusia ke neraka!”

Lalu saya menyebutkan sebuah hadis Rasulullah ketika ada mayat seorang yahudi lewat di hadapan Nabi lalu Nabi menangis.

Ditanyalah Nabi: Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Nabi bersabda: ((Telah lolos dari ku satu jiwa dan ia masuk ke dalam neraka).

Saya berkata: Perhatikan perbedaan antara kalian dengan Rasulullah yang berusaha untuk membimbing manusia dan menjauhkan mereka dari neraka. Kalian berada di suatu lembah, dan Rasulullah berada di lembah yang lain..

Please follow and like us:
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *